درباره شهداء جنگ تحمیلی
99 بازدید
تاریخ ارائه : 4/5/2014 9:20:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

گرچه از دنیا دل کندند و به آغوش مهربان خدایشان شتافتند، گرچه برتمام دیدنی های این جهان دیده فرو بستند و به وجه نورانی پروردگار دیده باز گشودند.

گرچه قفس تن را شکستند و در فضای بی کران عرش الهی به پرواز در آمدند؛ ولی افسوس که به آرزویشان نرسیدند. آرزو می کردند که ای کاش هزار جان می داشتند و همه را فدای امام می کردند. درمیان آن همه ناز و نعمت وقتی به ما نگاه می کنند انگار از چیزی نگران می شوند و این نگرانی ها را پیش از آن که بروند در وصیت نامه هایشان ابراز کرده اند:

ولایت را تنها نگذارید...