النحو فی رحاب القران الکریم
60 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
درباره اثبات الیت علم نحو است به مدارس نحوی اشاره شده است به اخبلافات نحوی که تاثیر ویزه ایی در معنا می گزارد اشاره شده است