لیلة القدر بمثابة المنبه
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
دراین کتاب اشاره شده است که لیلة القدر دو معنا دارد یک معنای عام که همه می فهمنند ویک معنای خاص که حقیقت لیله القدر ان است که برخی از خواص وعلماء ان را می فهمنند واین ادعا درخلال تفسیر تحلیلی سوره قدر بیان شده است