الدم الذی ینبت الف الف عماد
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
اشاره به حالات شخصی شهید بزرگوار حاج رضوان یعنی شهید عماد مغنیه دارد که به چه خصوصیاتی مشور بوده است در بین شبکه های صهیونستی