نحو الحوار المسیحی الامامی
59 بازدید
ناشر: دارالابحاث اینراتستیجیه
نقش: مترجم
سال نشر: 2014
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1000
زبان : عربی
این کتاب تالیف دکتر لویس صلیبا است وترجمه مقداد درگاهی