الجبر والاختیار فی القران الکریم
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1000
زبان : عربی
این کتاب نظر قرانی درباره جبر واختیار را بیان می کند که به شرح انواع جبر واختیار می بردازد واین اختیار انسان در قالب تکوینی توفیق وسلب توفیق چگونه است